FAIL (the browser should render some flash content, not this).
مجموعه هنرهای تجسمی
بسته آموزشی
آشنایی با رشته

این مجموعه شامل رشته های زیر است:
1- نقاشی
2- گرافیک (ارتباط تصویری)
3- هنرهای تجسمی

منابع آزمون:

نقاشی :
مبانی هنرهای تجسمی، مکاتب هنری ایران و جهان، طراحی*، هندسه نقوش .
ضرایب به ترتیب دروس: (2،3،3،3)

گرافیک (ارتباط تصویری):

مبانی هنرهای تجسمی، مکاتب هنری ایران و جهان، طراحی*، اصول و هنر گرافیک.
ضرایب به ترتیب دروس: (3،2،3،3)

هنرهای تجسمی :

مبانی هنرهای تجسمی، مکاتب هنری ایران و جهان، طراحی*، هنرهای سنتی .
ضرایب به ترتیب دروس: (3،2،3،3)

* داوطلبان توجه داشته باشند آزمون درس طراحی به صورت سنتی و عملی برگزار خواهد شد.

» جهت دریافت جدول ظرفیت پذیرش این رشته به بخش دانلود مراجعه نمائید.

کتابهای این بسته در حال بارگذاری می باشد

FAIL (the browser should render some flash content, not this).