FAIL (the browser should render some flash content, not this).
وکالت
بسته آموزشی
آشنایی با رشته
سابقه تاریخی وکالت در ایران

وکلاء در ایران باستان گروهی از افراد بودند که سخن گویان قانون نامیده می شوند. در دوران معاصر، با تصویب قانون اصول تشکیلات عدلیه (مصوب 1329 هـ.ق) وکلا به دو گروه رسمی و غیر رسمی تقسیم شدند؛
وکلای رسمی : وکلایی بودند که شغل خود را وکالت در محاکم قرار داده بودند.
وکلای غیر رسمی: وکلایی بودند که عمل به وکالت را شغل خود قرار نداده و صرفا به صورت اتفاقی وکالت می نمودند. در سال 1307 هـ.ش عنوان وکیل رسمی و غیر رسمی حذف شد و مقرر گردید که فقط وکلاء مجاز، حق حضور در محاکم و وکالت در آن را دارند. وکلای مجاز طبق قانون یاد شده شامل افراد واجد شرایط خدمت قضایی یا دارای سابقه خدمت قضایی و یا دارای سابقه وکالت دادگستری بوده و پروانه لازم را دریافت نموده باشند، می شد. سپس قانون وکالت (مصوب 1315 هـ.ش) وکلاء را به سه درجه اول، دوم، سوم و یک گروه و صنف مجزای دیگر به نام کارگشا تقسیم نمود که برای هر کدام از این گروهها وظایف و اختیارات خاصی را بر شمرد. گفتنی است که در حال حاضر تقسیم بندی های گذشته از حیطه عمل و توجه خارج گردیده و افرادی که قادر به وکالت در محاکم هستند منحصر به دو گروه الف- وکلای پایه دادگستری (و کار آموزان) ب- وکلای اتفاقی می باشند.
الف- وکلای پایه یک دادگستری: به آن دسته از اشخاصی که با شرکت در آزمون کارآموزان وکلای دادگستری (که مطابق ماده 1 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری می بایست هر ساله حداقل یک بار برگزار گردد) قبول شده و پس از اتمام موفقیت آمیز دوره کارآموزی و اختبار موفق به اخذ پروانه وکالت دادگستری شده، اطلاق می شود.
گفتنی است که کارآموزان وکالت (مطابق تبصره ی3 ذیل ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری) قبل از اخذ پروانه ی وکالت، حق وکالت در دعاوی کیفری که مرجع تجدید نظر آن دیوان عالی کشور است، ندارند. بغیر از استثناء یاد شده کارآموزان وکالت می توانند تحت نظارت و هدایت وکیل سرپرست خود، وکالت دعاوی مختلف را بر عهده گیرند
ب-وکلای اتفاقی : بر اساس ماده2 قانون وکالت، اشخاصی که واجد معلومات کافی برای وکالت باشند اما پروانه وکالت نداشته باشند، می توانند در سال سه مرتبه با گرفتن جواز وکالت اتفاقی از کانون مربوط برای اقربای سببی یا نسبی خود تا درجه دوم از طبقه سوم وکالت نمایند. سایر شرایط و مدارک وکالت اتفاقی در آیین نامه های صدور جواز وکالت اتفاقی (موقت) مصوب3/3/78 رئیس قوه قضاییه پیش بینی شده است.مواد و ضرایب آزمون وکالت


شرایط لازم برای اخذ پروانه وکالت دادگستری

بر اساس ماده 2 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 17/1/1376 شرایط لازم برای اخذ پروانه وکالت عبارتند از :
الف- دارا بودن دانش نامه لیسانس یا بالاتر رشته حقوق یاالهیات گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی و یا معادل آنها از دروس حوزوی ودانشگاهي با تاييد مرجع صالح.
تبصره مهم : كساني كه فاقد مدرك كارشناسي حقوق, فقه و مباني حقوق اسلامي يا معادل آن از دروس حوزوي و دانشگاهي با تاييد مرجع صالح باشند و فقط داراي مدارك بالاتر آن هستند حق شركت در آزمون را ندارند.
ب- قبولی در آزمون کارآموی وکلای دادگستری و اتمام موفقیت آمیز دوره کارآموزی و اختبار کانون وکلای دادگستری
ج- داشتن 25 سال سن یا بیشتر(بعدا" متعاقب مصوبه هیات مدیره اتخاديه کانون هاي وکلا ی دادگستری جمهوري اسلامي ايران این بند حذف گردیده است.)
تبصره :سن داوطلبان در زمان ثبت نام جهت شركت در آزمون نبايد در استان تهران بيش از40سال و در ساير استانها بيش از50 سال باشد.
ر- اعتقاد داشتن به احکام و مبانی دین مقدس اسلام و التزام عملی به آن
س- وفاداری به نظامی جمهوری اسلامی ایران
ش- نداشتن سوء پیشینه موثر کیفری
ص- سابقه ی عضویت و فعالیت در گروه های الحادی و فرقه های ضاله و معاند با اسلام و گروههایی که مرام نامه ی آن ها مبتنی بر نفی ادیان الهی است نداشته باشد.
و- عدم عضویت و هواداری از گروهک های غیر قانونی و معاند با جمهوری اسلامی ایران
ی- به مواد مخدر اعتیاد نداشته و مشروبات الکلی استعمال ننمایند.
ن- براي اشخاصي پروانه كارآموزي صادر مي شود كه داراي شرايط مندرج در قانون وكالت, لايحه قانوني استقلال كانون وكلا مصوب سال 1333 قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت مصوب سال ساير قوانين و مقررات باشند. تبصره 1- کانون های وکلاء موظفند به منظور احراز شرایط فوق از مراجع ذی صلاح مربوط استعلام نمایند.
تبصره 2- اقلیت های مذهبی رسمی از دارا بون شرایط مندرج در بند «د» معاف می باشند.
تبصره3 -اشخاصی که برای آنها پروانه وکالت و کارآموزی صادر نمی شود:
الف- اتباع خارجه
ب- قضات و مستخدمین دولتی و بلدی مملکتی و بنگاههای که تمام یا قسمتی از سرمایه ی آن متعلق به دولت است در حین اشتغال به خدمت به استثنای استادان دانشکده حقوق که اشتغال به تدریس در یکی از شعب حقوقی دارند در صورت اجازه شورای دانشگاه
ج- محجورین
د- محکومین به انفصال ابد از خدمات دولتی
س- اشخاص مشهور به فساد اخلاق و تجاهر به استعمال مسکر – افیون و اعمال منافی عفت.
و- محکومین به جنایت مطلقا و محکومین به جنحه هایی که منافی با امانت و عفت و شوون وکالت است به تشخیص هیات مدیره ی کانون و یا آن ها به موجب قانونن مستلزم محرومیت از بعضی حقوق اجتماعی است.
هـ- کسانی که به اتهام ارتکاب جنایت یا جنحه های مذکور در ماده فوق تحت محاکمه هستند.
ی- اشخاصی که طبق حکم محاکم از وکالت محروم شده اند. (ماده 10 لایحه ی استقلال کانون وکلای دادگستری)

» جهت دریافت جدول ظرفیت پذیرش این رشته به بخش دانلود مراجعه نمائید.
:: سفارش این بسته آموزشی
نام و نام خانوادگی :
تلفن ثابت :
تلفن همراه :
پست الکترونیکی :
شماره حواله :
کد پستی :
آدرس :
توضیحات :
 
كلمه فوق را تايپ كنيد


     
FAIL (the browser should render some flash content, not this).