FAIL (the browser should render some flash content, not this).
فـرم پرسشنامه متقاضیان نمایندگی فروش
متقاضی گرامی، چنانچه تمایل به دریافت نمایندگی فروش کتابها و بسته‌های آموزشی انتشارات ارشد در محل مورد نظر خود را دارید، خواهشمند است به دقت به موارد مندرج در این پرسشنامه پاسخ دهید.
بررسی اولیه درخواست شما با توجه به این پرسشنامه انجام خواهد شد و مراحل مصاحبه و بازدید از محل در صورت احراز شرایط لازم، بعمل خواهد آمد.

الف: نوع درخواست نمایندگی: 
(1-1) برای درخواست حقیقی فرم زیر را تکمیل نمائید.
* نام و نام خانوادگي:    سال تولد:    محل تولد: 
نام پدر:    * شماره شناسنامه:    کدملی:   
وضعیت تأهل:      وضعیت نظام وظیفه: 
محل اقامت:    مدت اقامت:   
میزان تحصیلات: 
در صورت دارا بودن تحصیلات دانشگاهی، نام دانشگاه محل تحصیل و سال ورود به دانشگاه را ذکر نمائید.
سوابق کاری:
متقاضی نمایندگی شهرستان:      استان:   


(1-2) برای درخواست حقوقی فرم زیر را تکمیل نمائید. (در صورتی که در محل نمایندگی مجوز خاصی را گرفته‌اید فرم زیر را هم پر کنید).
مشخصات واحد حقوقی:
نوع فعالیت شما در محل نمایندگی: 
نوع مجوز فعالیت شما: 
نام مرجع صادرکننده مجوز:      شماره مجوز: 
تاریخ صدور:   
شماره ثبت: 
مشخصات اعضاء مؤسسین: 
مشخصات صاحبین امضاء: 
متقاضی نمایندگی شهرستان:      استان:   ب: شرایط و امکانات محل نمایندگی: 
1- نوع مالکیت: 
در صورت اجاره‌ای بودن میزان ودیعه و اجاره‌بها را ذکر نمائید: 
2- نوع واحد نمایندگی: 
3- در حال حاضر در این محل چه فعالیتی انجام می‌شود (توضیح دهید). 
4- متراژ واحد مورد نظر شما برای نمایندگی چقدر است؟ 
5- آیا در محل مورد نظر شما گروه‌های دیگر یا اشخاصی دیگر به صورت مشترک با شما فعالیت می‌نمایند؟ (توضیح دهید). 
6- امکانات و تجهیزات موجود در محل نمایندگی را ذکر نمائید. (از قبیل اینترنت – فکس – کامپیوتر – پرینتر و ...) 
7- آیا در حال حاضر نمایندگی موسسه یا انتشارات خاصی را گرفته‌اید؟ نمایندگی در چه زمینه‌ای و در چه مقطع تحصیلی بوده است؟ 
8- آیا با آن موسسه در حال حاضر هم همکاری دارید؟ 
9- در صورت قطع همکاری علت را ذکر نمائید: 
10- جمعیت شهر یا استان مورد تقاضای شما برای نمایندگی چقدر است؟ 
11- تعداد دانشگاههای موجود در شهرستان شما چه تعداد است؟ نام ببرید. 
12- به نظر شما چه نوع تبلیغاتی در شهر شما برای فروش بسته‌های آموزشی بازدهی بیشتری دارد؟ 
13- پیش‌بینی شما برای فروش یکسال بسته‌های انتشارات ارشد در نمایندگی شما چگونه است؟
حداقل تعداد فروش بسته‌های کاردانی به کارشناسی: 
حداکثر فروش تعداد بسته‌های کاردانی به کارشناسی: 
حداقل تعداد فروش بسته‌های کارشناسی ارشد: 
حداکثر فروش تعداد بسته‌های کارشناسی ارشد: 
14- میزان سرمایه‌گذاری نقدی شما جهت نمایندگی کدام یک از موارد زیر می‌باشد؟ 


* تلفن ثابت (بهمراه کد شهر):     تلفن همراه: 
توضیحات تکمیلی:

برای دریافت نسخه چاپی این فرم اینجا را کلیک کنید